sys-logo Slika
Kontakt informacije:
tel/fax: +387 35 277 254
e-mail: drustvo.razvoj@bih.net.ba
Početna -- Naši projekti -- Aktuelni projekti

Aktuelni projekti


Održan okrugli sto "Kako upravljamo otpadnim vodama u slivu rejeke Tinje“

U  Mješovitoj srednjoj hemijskoj školi u Tuzli  23.01.2019 ( srijeda) održan Okrugli sto na temu „Kako upravljamo otpadnim vodama u slivu rijeke Tinje“  u okviru implementacije  projekta  Katastar zagađivača u slivu rijeke Tinje “   
                                                                

Projekat implementira Društvo za istraživanje i razvoj (DIR) u partnerskoj saradnji sa Vodovodom i kanalizacijom Srebrenik  i Mješovitom srednjom  hemijskom školom , a  finansira  Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona (TK)

Na Okruglom stolu prezentiran je projekat  ( Mr. Esad Arnautović)  i početni izvještaj  ( Dr.Snežana Mičevići i Dr.Sanel Buljubašić) ) gdje su svi učesnici upoznati sa  konceptom projekta i planiranim  projektnim  aktivnostima , kao i stanjem upravljanja otpadnim vodama  na području Općine Srebrenik. Tom prilikom je naglašen osnovni cilj projekta podizanje svijesti građana Općine Srebrenik i Tuzlanskog kantona  o negativnom uticaju  opadnih voda na okoliš i zdravlje, te primjenu pozitivne prakse upravljnja otpadnim vodama kroz izradu digitalnog katastra zgađivača.

U diskusiji su uzeli učešće predstavnici Ministarstva ( pomoćnik ministra Goran Mišić) , Mješovite srednje hemijske škole  ( direktor Arif Švraka , profesori i učeninici ) , te predstavnici NVO sektora ( Lejla Ibrahimović)


Projekat „Zbrinjavanje otpadnih laboratorijskih hemikalija“

Održan početni sastanak implementacije projekta „Zbrinjavanje otpadnih laboratorijskihhemikalija“ 24. 01.2018 u JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla

Etno Club Kicelj (ECK) Tuzla u partnerskoj saradnji sa Društvom za istraživanje i razvoj (DIR)  učestvujete u realizaciji projekta „Zbrinjavanje otpadnih laboratorijskih hemikalija“ koje finansira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona (TK)   iz sredstava za NVO usmjerenih za djelatnost zaštite i unapređenje okoliša

Projekat ima za cilj da podigne svijest i educira sve učesnike u projektu o uticaju opasnog otpada na okoliš, te da kroz pravilno zbrinjavanje promoviše pozitivnu praksu upravljanja opasnim otpadom u skladu sa EU standardima. Početnom sastanku prisustvovat će predstavnici svih interesnih strana u projektu – resorna Ministarstva TK, obrazovne institucije, firme i institucije koje posjeduju opasni otpad, NVO i mediji.


Projekat „Pozitivna praksa korištenja mulja komunalnih otpadnih voda “

Održan  Okrugli sto u okviru  projekta „Pozitivna praksa korištenja mulja komunalnih otpadnih voda “ 22. 03.2018 u doo Plantu Tuzla

Društvo za istraživanje i razvoj ( DIR) Tuzla  u partnerskoj saradnji sa Vodovodom i kanalizacijom Srebrenik učestvujete u  realizaciji projekta Pozitivna praksa korištenja mulja komunalnih otpadnih voda “kojeg finansira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice iz sredstava za NVO  usmjerenih  za  djelatnost  zaštite i unapređenje okoliša

 

Projekat  „Pozitivna praksa korištenja mulja komunalnih otpadnih voda „   ima za cilj da  istraži mogućnost primjene dehidriranog mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda  Vodovoda i kanalizacije Srebrenik,  u svrhu korištenja kao  đubriva za uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja. Na ovaj način bi se smanjila količina i troškovi mulja koji se deponuju na komunalnim deponijama krutog otpada.

Okruglom stolu prisustvovaće predstavnici svih interesnih strana u projektu – resorna Ministarstva, obrazovne institucije, instituti  MSP , NVO i mediji.

 

0 0